AXE và chiến dịch Is "it ok for guys...?"

12,025 lượt xem

Ngày đăng 12-11-2018

Nhằm tái định vị thương hiệu và tăng tình cảm của khách hàng mục tiêu, nhãn hàng AXE đã tạo ra sự đồng điệu về cảm xúc trong chiến dịch #IsItOkForGuys. Chiến dịch đã thành công khi thu hút đông đảo sự chú ý, đạt đến 1,3 tỷ lượt hiển thị chỉ trong 2 tuần đầu tiên. Nguồn: AXE