Chiến dịch Real Beauty của Dove

22,739 lượt xem

Ngày đăng 05-11-2018

Ý tưởng quảng cáo Real Beauty Sketches (Vẻ đẹp thật sự) của Dove vào năm 2013 dựa trên sự thấu hiểu “chỉ có 4% phụ nữ tự xem mình là người đẹp”. Chiến dịch mang lại cảm hứng để người xem niềm tin lớn hơn vào bản thân. Mẫu quảng cáo đã gợi lên một phản ứng mạnh mẽ, giàu cảm xúc cho người xem, tạo ra 20 triệu lượt chia sẻ trong tuần đầu tiên công chiếu. Nguồn: Dove US