Chọn đại học Tôn Đức Thắng để xây dựng tương lai. Tại sao?

66,438 lượt xem

Ngày đăng 27-06-2018

Trường Đại học Tôn Đức Thắng là một đại học đa ngành có thương hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh. Thương hiệu của trường có được nhờ đầu tư mạnh về cơ sở vật chất và qua các buổi nói chuyện của những diễn giả và doanh nhân truyền thống không đa cấp.