Gillette và chiến dịch "Đừng ngại hỏi bố"

18,111 lượt xem

Ngày đăng 15-11-2018

Nếu một thương hiệu bảo các bạn tuổi teen đi hỏi bố làm một việc gì đó thì chắc chắn sẽ là “đàn gảy tai trâu”. Gilette có một phương án thuyết phục và chân thành hơn: dùng các video trải nghiệm mô tả sự khác biệt giữa được bố giúp đỡ và dùng internet. Video của chiến dịch "Đừng ngại hỏi bố" được ra mắt trên kênh YouTube, YouTube pre-roll, Google và Twitter, sử dụng fluencer và quảng cáo trên các trang tìm kiếm. Sự cộng hưởng đa kênh với content video tốt đã mang lại hiệu quả lớn cho chiến dịch. Nguồn: Gillette