Prudential - Cam kết yêu thương từ lắng nghe và thấu hiểu

25,424 lượt xem

Ngày đăng 08-10-2018

Thấu hiểu khách hàng, Prudential sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo cơ hội để các thành viên có thêm động lực, sức mạnh và niềm tin thực hiện cam kết yêu thương với những người thân yêu. Vì “Cam kết yêu thương từ lắng nghe và thấu hiểu” là điều quan trọng để nuôi dưỡng mối quan hệ gia đình và vun đắp yêu thương.