• Ngày đăng 21-03-2019
  • Lượt xem: 360

Ngôi nhà được thiết kế tận dụng những bức tường rào làm không gian xanh, mang đến một cảm giác hoàn toàn mới khác biệt hoàn toàn với sự tù túng và thô của những bức tường truyền thống. Thiết kế này mang không gian xanh đến từng nhỏ nghách của thiết kế ngoại thất của ngôi nhà.

Sân Vườn Không Gian Xanh Singapore

Ngôi nhà được thiết kế tận dụng những bức tường rào làm không gian xanh, mang đến một cảm giác hoàn toàn mới khác biệt hoàn toàn với sự tù túng và thô của những bức tường truyền thống. Thiết kế này mang không gian xanh đến từng nhỏ nghách của thiết kế ngoại thất của ngôi nhà. Một sự kết hợp hoàn hảo nhất nhằm mang không gian xanh cho khuôn viên những ngôi nhà nhỏ.

Đừng Bỏ Lỡ Những Tin Nóng

Có 0 bình luận

Chuyên Gia Nên Chọn

Danh sách chuyên gia Nên Chọn.