Triệu hồi good mood cùng Lotte

18,022 lượt xem

Ngày đăng 12-11-2018

Series iTVCs trong chiến dịch "Toppo - Triệu hồi good mood" của Lotte gồm 3 tập lần lượt là Triệu hồi “Thánh Hóa”, Triệu hồi Vitamin Sea, Triệu hồi “Thính” với tone màu vui tươi, trẻ trung. Series tập trung khai thác những lý do quen thuộc khiến teen bị tụt mood đó là Tình Yêu, Học Hành và Bè Bạn. Định dạng cũng Fake Interactive đã được áp dụng vào các video này nhằm tăng sự thú vị. Đây có thể xem là nỗ lực đáng ghi nhận của Lotte trong việc tái định vị thương hiệu. Nguồn: LOTTE VIETNAM